به دو روش زیر میتوانید پرداخت خود را انجام دهید 

1.درگاه زرین پال

2.کارت به کارت

  • در صورت پرداخت کارت به کارت میتوانید از 5% تخفیف استفاده کنید